Často kladené otázky

1Jak mohu podat poptávku právních služeb?

Chcete-li podat poptávku právních služeb, vyplňte odpovídající formulář (pro fyzické osoby, společnosti a živnostníky nebo města a obce).Snažte se popsat co nejvíce detailů, které vás s vaším problémem napadnou - čím více problém popíšete, tím přesnější bude nabídková cena advokátů a bude se méně lišit od ceny konečné.

2Kdo všechno obdrží moji poptávku právních služeb?

Vaše poptávka bude ve Vašem kraji odeslána co největšímu počtu advokátních kanceláří, které se specializují na zvolenou kategorii práva.

3Jak dlouho je poptávka aktivní?

Po vámi vybranou dobu. Výchozí doba jsou 2 pracovní dny. Další možností jsou 5 dní a 1 den (expres).

4Co se stane po uplynutí doby pro podání nabídek?

Po uplynutí termínu stanoveného pro podání nabídek Vám bude prostřednictvím emailu zaslána informace o ukončení podání nabídek. Současně vám bude umožněno si veškeré nabídky detailně prohlédnout.

5Kolik času mám na přijetí nabídky?

Na přijetí některé z nabídek máte 5 pracovních dní, po uplynutí této doby nabídky pozbývají platnosti a už je nebudete moci přijmout. Samozřejmě pokud nejste ani s jednou z nabídek spokojeni, nemusíte přijmout žádnou z nich.

6K čemu se zavazuji, když zadám poptávku právních služeb?

Absolutně k ničemu. Do přijetí nabídky advokátní kanceláře je vše nezávazné

7Jak to funguje dále po přijetí nabídky?

Při přijetí nabídky budete požádání o doplnění kontaktních informací. Advokát pak následně získá tyto kontaktní informace a je povinen vás do pěti pracovních dní kontaktovat a domluvit se s vámi na dalších krocích. Pokud z jakéhokoliv důvodu nedojde ke kontaktování, jsou advokát nebo kancelář automaticky po pěti pracovních dnech vyřazeni z výběrového řízení a vy budete mít možnost přijmout další z nabídek. Do budoucna Vás však tato jedna konkrétní spolupráce k ničemu nezavazuje. Na každý další problém si můžete zadat nový požadavek a vybrat si případně jinou kancelář nebo advokáta.

8Jak postupovat, když se mi vybraný advokát neozval?

Vyčkejte pět pracovních dní po přijetí nabídky. Po této době budete automaticky znovu osloveni s nabídkami ostatních advokátů.

9Kde mohu vidět, jak je na tom moje poptávka?

Po odeslání Vaší poptávky právních služeb ihned obdržíte potvrzující email o přijetí poptávky. Zde bude uvedeno i unikátní identifikační číslo poptávky a odkaz na Vaši poptávku. Zde můžete pravidelně sledovat stav Vaší poptávky. Přístup je chráněn heslem, které Vám bude vygenerováno a zasláno společně s potvrzením o přijetí poptávky.

10Jak je nakládáno s mými kontakty a informacemi?

Zaručujeme ochranu Vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.